Zajęcia w CKiS

Zapraszamy do udziału w zajęciach organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

Szczegółowych informacji o zajęciach udziela
Sekretariat Centrum Kultury i Sportu w Postominie,
76-113 Postomino 97,
tel./fax: (59) 810-93-73,
e-mail: ckis@postomino.pl

Dodaj komentarz