20 lat AMGiSP i wręczenie Złotych Gryfów Zachodniopomorskich

28 stycznia 2012 r. w Ośrodku Wczasowo-Rehabilitacyjnym „Arka” w Jarosławcu odbyły się uroczyste obchody jubileuszu 20-lecia działalności Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie. Na uroczystość przybyli między innymi: Piotr Zientarski – Senator RP, Jan Krawczuk – Członek Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego, Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino, Adam Drapała – Z-ca Wójta oraz kierownicy jednostek organizacyjnych Gminy. Najważniejsi jednak w tym dniu byli jubilaci – pracownicy Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie.

Tradycyjnie wzniesiono toast za pomyślność zakładu, zaś Anna Kasica (pracująca w AMGiSP od chwili jej powstania tak jak Ryszard Gil) przybliżyła w skrócie minione 20 lat.

Jubileusz był okazją do uhonorowania pracowników Agencji, którzy z rąk Dyrektora AMGiSP – Bogdana Szlawskiego i Wójta Gminy otrzymali okolicznościowe podziękowania za dotychczasową pracę oraz drobne upominki.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście, którzy podkreślali znaczenie pracy AMGiSP oraz jej udział w rozwoju gminy Postomino i całego Województwa Zachodniopomorskiego. Były życzenia, gratulacje, upominki.

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZĄCYCH JUBLIEUSZU 20-LECIA AMGiSP

Jubileusz był też okazją do wręczenia przyznanych przez Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego uchwałą nr 1966/10 z dnia 29 października 2010 r. Złotych Odznak Honorowych Gryfa Zachodniopomorskiego. Członek Zarządu – Jan Krawczuk w asyście Piotra Zientarskiego – Senatora RP i Janusza Bojkowskiego – Wójta Gminy Postomino w uznaniu zasług dla rozwoju Pomorza Zachodniego wyróżnili odznaką Krystynę Ślebiodę i Zdzisława Ludwikowskiego.

Krystyna Ślebioda posiada tytuł mgr polityki społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Od 15 maja 1990 roku – czyli ponad 20 lat jest kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Postominie. Posiada ogromną wiedzę i doświadczenie w zakresie pomocy społecznej i pracy z osobami potrzebującymi pomocy instytucjonalnej. Współpracuje z wieloma jednostkami i służbami na rzecz niesienia pomocy najbardziej potrzebującym, przeciwdziałaniu przemocy i innym zjawiskom patologicznym. Wspólnie z innymi ośrodkami od lat realizuje programy i projekty wspomagające osoby zmarginalizowane w społeczeństwie. Krystyna Ślebioda otrzymała w 2010 r. srebrny medal za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

Zdzisław Ludwikowski to wieloletni, zasłużony działacz w dziedzinie sportu i kultury fizycznej na terenie gminy Postomino. Czynnie uczestniczy w wielu organizowanych w kraju i za granicą biegach i maratonach. Jest założycielem Klubu Biegacza BRYZA w Postominie i Postomińskiego Klubu Morsa WIKING. Sprawował funkcję Prezes Uczniowskiego Klubu Sportowego WIEŻA Postomino. Z. Ludwikowski jest inicjatorem i organizatorem wielu imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Postomino. W roku 1990 zapoczątkował organizację Międzynarodowego Biegu po Plaży w Jarosławcu, Ogólnopolskich Biegów Młodzieżowych, a później Biegu Samorządowego. Jest twórcą Ogólnopolskiego Biegu Mikołajkowego, zapoczątkował również sportową rywalizację sołectw w ramach Gminnego Współzawodnictwa Sportowo-Rekreacyjnego, cykl czwartków lekkoatletycznych w Gminie Postomino. turniej lekkoatletyczny Grand Prix Gminy Postomino AKTYWNI 50+. W roku 2009 uhonorowany został Nagrodą Starosty Sławieńskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie kultury fizycznej i sportu, w roku 2010 otrzymał srebrny medal za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, zaś w roku 2011 wyróżnienie w kat. animator sportu podczas gali Laurów Starosty Sławieńskiego.

Gratulujemy.

WIĘCEJ INFORMACJI DOTYCZACYCH WRĘCZENIA ODZNAK

A. Czarnuch

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Sport i rekreacja, Turystyka i promocja i oznaczony tagami , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.