Bieg Mikołajkowy

REGULAMIN

CEL:

 • popularyzacja biegania jako najprostszej formy aktywności ruchowej i sposobu na zdrowe spędzanie czasu wolnego
 • popularyzacja nordic walkingu jako ogólnodostępnej formy rekreacji ruchowej
 •  promocja turystycznych walorów Jarosławca i jego okolic

ORGANIZATORZY:

 • Gmina Postomino
 • Centrum Kultury i Sportu w Postominie
 • Zespół Szkół w Jarosławcu
 • Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „Aktywni”

TERMIN I MIEJSCE:

6 grudnia 2014 r. (sobota), godz. 1100 – START i META – okolice latarni morskiej w Jarosławcu, ul. Szkolna

POMIAR CZASU:

 • elektroniczny z wykorzystaniem chipów jednorazowych

ZAPISY:

Prowadzone są  poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, na stronie:

Bieg 10km http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=132

Marsz Nordic Walking: http://www.domtel-sport.pl/zgloszenia_masowe/index.php?LP_impr=133

lub w biurze zawodów  – sala gimnastyczna Zespołu Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B – przyjmowanie zgłoszeń, wpisowego, odbiór numerów startowych (do godz. 12.00 – Nordic Walking, do godz. 12.30 – bieg główny), obiór kart startowych (dzieci i młodzież do godz. 10.45)limit uczestników Biegu Głównego na 10.000m wynosi 200 osób.

 • Na liście startowej ukażą się zawodnicy, którzy w dokonali pełnego zgłoszenia wraz z opłatą.
 • Samo zgłoszenie nie gwarantuje startu w biegu lub marszu.

TRASA:

 • uliczkami Jarosławca, ze startem i metą w okolicach latarni morskiej, ul. Szkolna – bruk, asfalt, dukt leśny, droga szutrowa,

PROGRAM:

XIV OGÓLNOPOLSKIE BIEGI MŁODZIEŻOWE „Powitanie Zimy 2014”:

1100 – bieg na dystansie 600 m dziewcząt – rocznik 2004 i młodsze

1110 – bieg na dystansie 600 m chłopców – rocznik 2004 i młodsi

1120 – bieg na dystansie 800 m dziewcząt – rocznik 2003 – 2002

1130 – bieg na dystansie 800 m chłopców – rocznik 2003 – 2002

1140 – bieg na dystansie 1.000 m dziewcząt – rocznik 2000 -2001

1150 – bieg na dystansie 1.000 m chłopców – rocznik  2000 -2001

1200 – bieg na dystansie 1.200 m dziewcząt – rocznik 1999

1210 – bieg na dystansie 1.200 m chłopców – rocznik 1999

1220 –  VI MIKOŁAJKOWE 2 MILE MORSKIE NORDIC WALKING „Powitanie Zimy 2014” na dystansie 3.704 m

1300 –  XIV OGÓLNOPOLSKI BIEG MIKOŁAJKOWY „Powitanie Zimy 2014” na dystansie 10.000 m

NAGRODY:

 • wszyscy uczestnicy otrzymują mikołajową czapkę, medal, okolicznościowy dyplom i słodki upominek

XIV OGÓLNOPOLSKIE BIEGI MŁODZIEŻOWE „Powitanie Zimy 2014”:

 • miejsca I każdego z biegów – Puchar i wejściówka do Parku Wodnego „JAN” w Darłówku
 • miejsca I-III każdego z biegów – wejściówka do Parku Wodnego „JAN” w Darłówku
 • miejsca I-VI każdego z biegów – upominki
 • Puchar Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie dla najliczniejszej szkoły

VI MIKOŁAJKOWE 2 MILE MORSKIE NORDIC WALKING „Powitanie Zimy 2014”:

 • miejsca I w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn – okolicznościowe puchary
 • miejsca I-III w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn – upominki
 • pamiątkowe kubki do rozlosowania pośród wszystkich uczestników marszu

XIV OGÓLNOPOLSKI BIEG MIKOŁAJKOWY „Powitanie Zimy 2014”:

 • miejsca I-VI w klasyfikacji open kobiet i mężczyzn – okolicznościowe puchary, statuetki
 • miejsca I w klasyfikacji open mężczyzn i klasyfikacji open kobiet – rowery
 • miejsca II-X w klasyfikacji open mężczyzn i klasyfikacji open kobiet – nagrody, upominki
 • najstarszy zawodnik, zawodniczka, najlepszy zawodnik, zawodniczka z terenu Powiatu Sławieńskiego i Gminy Postomino – upominki

OPŁATA STARTOWA:

 • opłaty za udział w XIV Ogólnopolskim Biegu Mikołajkowym oraz w VI Mikołajkowych 2 Milach Morskich Nordic Walking wnosi się poprzez płatność online – przekierowanie do płatności w formularzu zgłoszeniowym (link na stronach internetowych: www.domtel-sport.pl, www.ckis.postomino.pl) lub przelewem na konto bankowe Organizatora:

Centrum Kultury i Sportu w Postominie

76-113 Postomino 97

Bank Spółdzielczy w Ustce, Odział w Postominie

15-9315-0004-0022-3861-2000-0010

Z dopiskiem – Bieg Mikołajkowy/Mikołajkowy Nordic Walking, nazwisko, imię, data urodzenia, adres zawodnika

Wysokość opłaty uzależniona od terminu wpłaty:

 • do dnia 30 listopada 2014 r. – 25,00 zł
 • po upływie w/w terminu opłata wynosi 40,00 zł i będzie można ją uiścić wyłącznie gotówką w Sekretariacie Biegu, przy odbiorze numeru startowego

zwolnieni z opłat są:

 • uczestnicy biegów młodzieżowych
 • członkowie Klubu Biegacza „Bryza” Postomino
 • zawodniczki, które w dniu 6 grudnia 2014 r. mają ukończony 60 rok życia (urodzone przed 6 grudnia 1954 r.)
 • zawodnicy, którzy w dniu 6 grudnia 2014 r. mają ukończony 65 rok życia (urodzeni przed 6 grudnia 1949 r.)

Nie ma możliwości scedowania wniesionej przez zawodnika opłaty na inną osobę ani jej zwrotu – nawet w przypadku nie wzięcia udziału w Biegu

 Wniesienie opłaty nie upoważnia zawodnika do otrzymania medalu, pakietu sponsorskiego czy innych świadczeń, które przysługują albo wydawane są wyłącznie osobom biorącym udział w Biegu

WARUNKI UCZESTNICTWA:

Zawodnicy biegu na dystansie 10.000 m i marszu Nordic Walking powinni:

 • mieć ukończone 16 lat
 • złożyć w Biurze Biegu aktualne badania lekarskie lub własnoręcznie podpisane oświadczenie o stanie zdrowia (w przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie w ich imieniu składa opiekun prawny)
 • do biegów młodzieżowych dopuszczeni są zawodnicy w odpowiednich kategoriach wiekowych. Organizatorzy, w celu weryfikacji wieku zawodników mogą żądać okazania legitymacji szkolnej lub innego dokumentu poświadczającego wiek zawodnika.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 • koszty organizacyjne pokrywają Organizatorzy
 • koszty uczestnictwa ponoszą zawodnicy
 • nagrody fundują Sponsorzy
 • Organizatorzy nie zapewniają noclegów
 • opiekę medyczną, obsługę sędziowską zapewniają Organizatorzy
 • uczestnicy ubezpieczeni są od następstw nieszczęśliwych wypadków
 • Organizatorzy zapewniają szatnię i natryski w Zespole Szkół w Jarosławcu, ul. Bałtycka 65B
 • wszyscy uczestnicy otrzymują gorący posiłek (grochówkę) w stołówce Zespołu Szkół w Jarosławcu
 • bieg odbędzie się bez względu na pogodę
 • interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do Organizatorów

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Dodaj komentarz