Dwa kąpieliska w Jarosławcu, miejsce wykorzystywane do kąpieli – jez. Marszewo

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/161/12 Rady Gminy Postomino z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykazu kąpielisk na terenie gminy Postomino w 2012 roku na terenie gminy funkcjonować będą dwa kąpieliska:

  • kąpielisko morskie „Jarosławiec Wschód” o długości 500 mb linii brzegowej, pomiędzy 1-3 zejściem na plażę oraz
  • kąpielisko morskie „Jarosławiec Zachód” o długości 1.500 mb linii brzegowej, pomiędzy 6-9 zejściem na plażę.

Ponadto zgłoszono do państwowego Powiatowego Inspektora sanitarnego w Sławnie jedno miejsce wykorzystywane do kąpieli: „Marszewo” o długości linii brzegowej 100 mb., nad jeziorem w Marszewie.

Na kąpielisku „Jarosławiec Wschód” po raz pierwszy w 2012 roku realizowany będzie międzynarodowy program Błękitna Flaga.

Program Błękitna Flaga jest międzynarodowym programem certyfikacji kąpieliska. Program prowadzi międzynarodowa Fundacja na rzecz Edukacji Ekologicznej. Uzyskanie międzynarodowego certyfikatu Blue Flag przez kąpielisko „Jarosławiec Wschód” jest jednoznaczne ze spełnieniem przez to kąpielisko surowych kryteriów, co do jakości wody w kąpielisku, czystości, informacji i edukacji ekologicznej, zarządzania środowiskowego oraz bezpieczeństwa i infrastruktury.

Organizatorem kąpielisk i miejsca wykorzystywanego do kąpieli jest Gmina Postomino.

Obowiązujące przepisy prawne nałożyły na organizatora kąpieliska obowiązek prowadzenia w ramach wewnętrznej kontroli nadzoru nad jakością wody w kąpieliskach i miejscach wykorzystywanych do kąpieli. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sławnie będzie wydawał oceny o jakości wody w nadzorowanych kąpieliskach (umieszczane na tablicach informacyjnych kąpielisk i stronie internetowej Urzędu Gminy Postomino) na podstawie uzyskanych od organizatora sprawozdań z badań.

Zgodnie z zapisami nowelizacji ustawy Prawo Wodne z dnia 4 marca 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 253) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie będą nadzorowały obiektów, które nie zostały umieszczone w wykazie kąpielisk i miejsc wykorzystywanych do kąpieli.

źródło: www.postomino.pl

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Turystyka i promocja i oznaczony tagami , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.