PSP „Gamma” – wystawa w trzecią rocznicę powstania

W sobotę, 23 marca 2013 r. w Centrum Kultury i Sportu w Postominie miała miejsce wystawa prac artystów amatorów. Zaprezentowano dzieła powstałe podczas trzyletniej działalności Pracowni Sztuk Pięknych „Gamma”. Kilkudziesięcioosobowa grupa miłośników kultury i sztuki, w śród których znaleźli się m.in.: Adam Drapała – Zastępca Wójta Gminy Postomino, Zbigniew Czerwiński – Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy w Postominie, Bogdan Szlawski – Prezes Gminnego Przedsiębiorstwa Komunalnego w Postominie, wspólnie obejrzała wszystkie powstałe od kwietnia 2010 r. prace.

Wystawę otworzyła Agnieszka Czarnuch – dyrektor CKiS, która podziękowała Jadwidze Czerwińskiej – artyście-plastykowi, która od początku powstania PSP „Gamma” prowadzi artystyczne zajęcia dla dzieci, młodzieży i osób dorosłych.

Instruktor opowiedziała o historii PSP „Gamma”, realizowanych pracach, wykorzystywanych technikach kierując szczególne słowa do młodych, zdolnych artystów.

Można było obejrzeć kilkaset prac – rysunków, grafiki, malarstwa, decoupage, witrochromii, papieroplastyki i wielu, wielu innych technik plastycznych, które na przełomie ostatnich 3 lat wykonane zostały podczas zajęć Pracowni.

Zwieńczeniem niezwykle emocjonującego popołudnia był słodki poczęstunek, podczas którego Prezes GPK – Bogdan Szlawski, doceniając ogromny trud i kunszt artystyczny podopiecznych CKiS zadeklarował ufundowanie materiałów plastycznych do prowadzenia zajęć na kwotę 1 tys. zł. Serdecznie dziękujemy !!!

Wszyscy dotychczasowi uczestnicy zajęć plastycznych otrzymali też pamiątkowe podziękowania za aktywny wkład w rozwój Pracowni.

A. Czarnuch

 

Przegląd dorobku trzyletniej twórczości Pracowni Sztuk Pięknych „GAMMA” działającej przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie

opr. Jadwiga Czerwińska

Początek działalności

Dyrekcja Centrum Kultury i Sportu w Postominie, widząc potrzebę stworzenia pracowni plastycznej o interdyscyplinarnym charakterze wyszła z inicjatywą zorganizowania grup twórczych w różnych kategoriach wiekowych.

Od miesiąca kwietnia 2010 roku powstały warsztaty dla czterech grup wiekowych, a mianowicie:

 • grupa I – dzieci w wieku do 10 lat – spotkania we wtorki w godz. od 15.00 do 17.00
 • grupa II – młodzież w wieku 11-16 lat – spotkania we wtorki w godz. od 17.00 do 19.00 oraz w czwartki w godz. od 15.00 do 17.00
 • grupa III – osoby dorosłe – spotkania w czwartki w godz. od 17.00 do 19.00
 • grupa IV – osoby o różnej niepełnosprawności – spotkania w czwartki w godz. od 9.30 do 12.30

Po przeprowadzeniu wywiadu społecznego i dokonaniu oceny potrzeb w tym zakresie opracowano program realizacyjny, który winien pozwolić na permanentny rozwój osobowości twórczej wszystkim uczestnikom warsztatów.

Do realizacji postawionych zadań przygotowano pracownię i wyposażono ją w profesjonalne materiały plastyczne i fachową opiekę instruktorską.

Zarówno dzieci, młodzież i osoby dorosłe wykazują bardzo duże zainteresowanie działaniami plastycznymi o charakterze interdyscyplinarnym. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom realizowane są warsztaty i ćwiczenia pozwalające poznawać nowe możliwości twórcze z wykorzystaniem materiałów, które często są uznane w domostwach jako przestarzałe i nie na czasie. Nowe przeznaczenie tychże „rzeczy niepotrzebnych” jest tak interesujące i dekoracyjne, że stają się ciekawsze od poprzednich. Szczególnie osoby młode uczą się oszczędnego gospodarowanie swoimi zasobami oraz pobudza to ich wyobraźnię i często stają się mniej krytyczni do swojego otoczenia w szkole i w domu rodzinnym.

Cele programowe

 • Kształtowanie osobowości twórczej w poczuciu własnej wartości i szacunku dla drugiego człowieka zarówno w domu rodzinnym, jak i grupie społecznej.
 • Pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uświadamianie potrzeb duchowych i relaksacji.
 • Edukacja zachowań niosących radość z obcowania ze sztuką oraz możliwość jej współtworzenia.
 • Ćwiczenia wyobraźni, eliminacja ograniczeń twórczych – umożliwienie pokonywania trudności, wyznaczanie ambitnych celów, wyszukiwanie i docenianie piękna oraz rozwój werbalny.
 • Ćwiczenia pamięci wzrokowej natychmiastowej i odroczonej.
 • Ćwiczenia prowadzące do właściwej obserwacji – jej właściwa analiza.
 • Kształtowanie umiejętności odbioru dzieł sztuki – uświadomienie miejsca kultury i sztuki w życiu każdego człowieka.
 • Wprowadzenie do uczestnictwa w kulturze – udział w wystawach, wernisażach, imprezach kulturalnych, koncertach, sztukach teatralnych. Zamiłowanie do dobrej muzyki, filmu, żywego słowa itp.
 • Umożliwienie kontaktu z dziełami sztuki oraz artystami – twórcami z różnych dziedzin.

Zadania programowe

 • Utworzenie i wyposażenie warsztatu twórczego do przeprowadzenia zaplanowanych zadań.
 • Tworzenie miłej atmosfery pracy powiązanej z fachową wiedzą w zakresie sztuk pięknych.
 • Przeprowadzanie ćwiczeń demonstrujących różne techniki plastyczne z zastosowaniem stosownej dydaktyki, zastosowanie muzyki jako tła tworzącego klimat twórczy i pobudzanie wyobraźni. Zastosowanie przypadku i sterowanie nim oraz stosowanie podstawowych zasad kompozycji.
 • Wprowadzenie w zagadnienia wiedzy o sztuce z korelacji z ćwiczeniami samodzielnymi.
 • Wprowadzenia rozmaitości i różnorodności twórczej – stosowne zaciekawienie i pobudzanie chęci do działania odkrywczego.
 • Permanentny rozwój jednostki i grupy poprzez stawianie nowych propozycji i zadań.
 • Kształtowanie postaw na najwyższym poziomie zachowań i kultury twórczej.
 • Wskazywanie poprzez pracę oraz wykłady na najważniejsze aspekty w sztuce i życiu społecznym, także osobistym tj. dobro, szczęście, piękno, miłość i prawda!

Przebieg pracy twórczej

Poczynając od miesiąca kwietnia 2010 roku wszyscy uczestnicy spotkań warsztatowych wykazywali bardzo duże zainteresowanie akademią rysunku i malarstwa oraz zasadami kompozycji. Realizowane ćwiczenia pozwalały na nabywanie umiejętności manualnych oraz wskazywały drogę w indywidualnych poszukiwaniach technik i form wyrazu artystycznego.

Obok wspomnianych dziedzin dużym zainteresowaniem (szczególnie wśród młodzieży) cieszyło się dekoratorstwo wnętrz i okazjonalne. Stroje i maski na różne okazje i bale karnawałowe, stroiki świąteczne, dekoracje klas w szkołach itp.

Na jednym z pierwszych spotkań młodzież zaproponowała nazwę: PRACOWNIA SZTUK PIĘKNYCH GAMMA – zarówno Dyrekcji jak i nam wszystkim przypadła do gustu.

Nasi podopieczni bardzo chętnie brali udział w różnych konkursach plastycznych zdobywając wiele nagród i wyróżnień. W tym miejscu nie zamieszczamy szczegółowego wykazu, gdyż lista jest bardzo długa i osoby odwiedzające wystawę mogą uzyskać te informacje z materiałów dodatkowych lub na stronie www.ckis.postomino.pl.

Poza pracą artystyczną nasi podopieczni chętnie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych dla ludzi i zwierząt. Pomagają w organizacji dożynek gminnych. Przez trzy kolejne lata graliśmy z  Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zbieramy plastikowe nakrętki i tym sposobem wspieramy osoby niepełnosprawne. Do chwili obecnej zebraliśmy i przekazaliśmy 148 kg nakrętek. Najzdolniejsza młodzież wykonała prace malarskie dla Hospicjum w Darłowie, które do dziś zdobią jego ściany. Dziewczęta z gimnazjum jesienią 2012 roku  odwiedziły podopiecznych tegoż Hospicjum i przeprowadziły tam warsztaty wykonywania kwiatów z jesiennych liści. Znaczna część tych kwiatów powstała w naszej pracowni i została przekazana w prezencie.

Podczas realizacji prac plastycznych prowadzimy różne zabawy usprawniające pamięć i koncentrację oraz takie, które poprawiają samopoczucie.

W realizacjach plastyczny stosujemy takie techniki jak: rysunek, malarstwo, relief, collage, witrochromia, decoupage, froge, monotypia, grafiki różne, litografia itp.

Najczęściej stosowane tematy to pejzaże naszych okolic, zabytki gminy Postomino, latarnia morska w Jarosławcu, portrety, ulubione zwierzęta i postaci bajkowe.

Inspirację twórczą czerpiemy również od wielkich mistrzów renesansu, impresjonizmu, ekspresjonizmu, XX-wiecznej awangardy, nabizmu, a najbardziej wszystkim podoba się twórczość dekoracyjna okresu secesji. Interpretujemy dzieła wielkich mistrzów oraz te ulubione indywidualnie. Często polega to na zastosowaniu innej techniki malarskiej przy zachowaniu tematu lub odwrotnie.

Wnikliwie analizujemy zasady złotego podziału i podejmujemy próby eksperymentatorskie ze znakomitym powodzeniem. Zawsze stosujemy podstawy dobrej kompozycji.

W naszych realizacjach znajdują zastosowanie takie materiały jak: ołówki, węgle, tusze, sangwina, sepia, farby akwarelowe, plakatowe, gwasze, akrylowe, szkliwne (do witrochromii), pisaki, markery, masy solne, plasteliny, kleje, pastele olejne i suche, kredki pastelowe, świecowe, wapienne itp.

Obok proponowanych tematów uczestnicy warsztatów zawsze mogą podjąć dowolnie wybrane przez siebie zadanie, które zapewni mu swobodę i komfort twórczy.

We wszystkich pracach zawsze zaistnieć powinna pozytywna właściwość estetyczna, zachowanie proporcji, harmonii barw, umiar oraz użyteczność, czyli to do czego dążymy najbardziej – piękno.

Udział w plenerach, wystawach  i imprezach integracyjnych

 • 10 kwietnia 2010 r. – wystawa autorska – rękodzieło – Małgorzata Banasiak
 • 1 czerwca 2010 r. – Gminny Dzień Dziecka w Postominie
 • 18-20 czerwca 2010 r. – I Plener UCZYĆ BAWIĄC w Jarosławcu
 • 10-12 września 2010 r. – II Plener UCZYĆ BAWIĆ w Jarosławcu
 • 27 listopada 2010 r. – wystawa poplenerowa pt. „Uczyć bawiąc. Jarosławiec2010”
 • 9 stycznia 2011 r. – udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 • kwiecień 2011 r. – IV Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny
 • maj 2011 r. – Piknik Integracyjny w Podgórkach
 • maj 2011 r. – Trzecie Dni Różnorodności Biologicznej w Krągu
 • 28 maja – 30 czerwca 2011 r. – Akwarele. Wystawa w 100. rocznicę urodzin – Gunter Machemehl – Jarosławiec i Postomino
 • wrzesień 2011 r. – Dożynki Gminne w Pieńkówku
 • 9 stycznia 2012 r. – udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 • 31 marca 2012 r. – V Polsko-Niemiecki Festiwal Artystyczny
 • 18 maja 2012 r. – Czwarte Dni Różnorodności Biologicznej w Żydowie
 • 18 maja – 15 czerwca 2012 r. – Wystawa malarstwa – Henryk Jachimek. Artysta Pomorza Środkowego
 • 25 maja 2012 r. – Powiatowy Piknik Integracyjny ZROWO i WESOŁO w Starym Jarosławiu
 • 9 września 2012 r. – Plener malarski – Pieńkówko
 • wrzesień 2012 r. – Dożynki Gminne w Mazowie
 • 13 stycznia 2013 r. – udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy
 • 23 marca 2013 r. – Wystawa. Przegląd dorobku trzyletniej działalności Pracowni Sztuk Pięknych „Gamma”

Pracownia Sztuk Pięknych „GAMMA” w liczbach

 • ogółem pracownia liczy 48 osób
 • pracowaliśmy 1496 godzin
 • wykonaliśmy ok. 2800 różnych prac malarskich i rysunkowych
 • na cele charytatywne przekazaliśmy ok. 130 prac
 • najmłodsza artystka liczy 2,5 roku, najstarsza artystka liczy 82 lata
 • ogółem zdobyte nagrody i wyróżnienia – ok. 98
 • zebraliśmy148 kgplastikowych nakrętek

O wystawie

Prezentowane prace malarskie i rysunkowe znakomicie ilustrują spostrzeżenia, emocje i ogromny potencjał twórczy naszych młodych artystów.

Prace stałych uczestników warsztatów charakteryzują się znakomitą kompozycją, doborem kolorystycznym i ładunkiem emocjonalnym.

Większość dzieci i młodzieży tworzy dla przyjemności i często obdarowuje swoimi pracami rodziców, bliskich i przyjaciół.

Prace malarskie w szczególności emanują ciepłem, wesołym nastrojem, pomysłowością , nowatorskością, oryginalnością i spokojem. Wszystko to świadczy o radosnym wnętrzu ich twórców.

Czujemy się zbudowani, że zwieńczeniem wspólnych spotkań twórczych jest czerpanie radości, wewnętrzny spokój i emocjonalny rozwój.

We wszystkich kategoria wiekowych obok technik malarskich i rysunkowych realizowane są prace z zakresu decoupage, biżuterii ze skóry i filcu, malarstwa na kamieniach i gipsowych elementach dekoracyjnych. Nie znajdujemy ich jednak na obecnej wystawie, gdyż ich autorzy obdarowali nimi swoich najbliższych jeszcze przed terminem obecnej prezentacji.

Na uwagę zasługują kwiaty z bibułek, które w większości wykonały Panie ze Stowarzyszenia RAZEM LEPIEJ, a które są od niedawna stałymi uczestniczkami zajęć naszej pracowni.

Serdecznie dziękujemy Dyrekcji i Wszystkim Pracownikom Centrum Kultury i Sportu w Postominie za wspaniałą opiekę i wszelką pomoc w realizacji programu naszej Pracowni. Państwu zwiedzającym wystawę, Rodzicom i Wszystkim Artystom serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów i wszelkiej pomyślności.

Z artystycznym pozdrowieniem
Artyści PSP GAMMA

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Sztuka. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.