Dzierżęcin

ŚWIETLICA WIEJSKA W DZIERŻĘCINIE
Dzierżęcin 22A, 76 – 113 Postomino

opiekun świetlicy – p. Agnieszka Rzeczkowska 

Zajęcia odbywają się we:
wtorki i czwartki w godz. od 16.00 do 19.00 

Plan pracy świetlicy w Dzierżęcinie:
W ramach zajęć w świetlicy dzieci mają zapewnioną pomoc w odrabianiu lekcji, rozwiązywaniu problemów społecznych, mogą wziąć udział w grach i zajęciach manualnych oraz  ruchowych.

Podstawowe zadania:
- pomoc w opanowaniu wiedzy szkolnej i rozwijanie sprawności umysłowej,
- rozwijanie zainteresowań,
- kształtowanie podstawowych nawyków współżycia w grupie,
- przygotowanie i przeprowadzanie imprez okolicznościowych,
- mobilizowanie dzieci i młodzieży do udziału w konkursach i przeglądach.

 

Dodaj komentarz