Dotacja dla CKiS z Unii Europejskiej w ramach PROW na lata 2007-2013

17 marca 2011 r. w Gdańsku Samorząd Województwa Pomorskiego podpisał umowę z Centrum Kultury i Sportu w Postominie dot. przyznania pomocy na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Umowa jest efektem wniosku złożonego przez CKiS w czerwcu 2010 r. o przyznanie dotacji za pośrednictwem lokalnej grupy działania – Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi – w ramach 4 osi priorytetowej Leader.

Centrum realizuje zadanie pn.: „Remont świetlicy wiejskiej w Nosalinie oraz organizacja jesiennego spotkania integracyjnego, w tym rajdu pieszego, rowerowego i rajdu nordic walking”, którego celem jest rozwijanie dziedzictwa kulturalnego wsi Nosalin poprzez remont świetlicy wiejskiej oraz wypromowanie wizytówki miejscowości (rajdy piesze, rowerowe, nordic walking).

Remont świetlicy wiejskiej w Nosalinie został wykonany już w grudniu 2010 r. Z kolei na jesień 2011 r. zaplanowano organizację całodniowego festiwalu w Chudaczewie, podczas którego odbędzie się rajd pieszy, rowerowy i nordic walking.

Dotacja w wysokości 24.950,00 zł przekazana zostanie w formie refundacji poniesionych kosztów, jednorazowo, na podstawie odrębnej dokumentacji nie wcześniej niż w październiku br.

W tym samym dniu Gmina Postomino, reprezentowana przez Janusza Bojkowskiego – Wójta Gminy i Krystynę Skórzewską-Franczak podpisała z Województwem Zachodniopomorskim 3 umowy o przyznanie pomocy na łączną kwotę ponad 60.000,00 zł. Dwie z nich dotyczą remontów i wyposażenia świetlic – świetlicy w Masłowicach i w Pałówku. Dzięki tym działaniom mieszkańcy Gminy będą mogli korzystać z coraz nowocześniejszych i lepiej wyposażonych świetlic. Dziękujemy.

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Sport i rekreacja, Turystyka i promocja i oznaczony tagami , , , , , , , , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.