Gmina przyjazna Bałtykowi – głosuj na GMINĘ POSTOMINO

Do końca sierpnia 2012 r. można głosować na gminy przyjazne Bałtykowi w ramach Programu „GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI”. Wśród nich jest też Gmina POSTOMINO. Zapraszamy do głosowania.

GŁOSUJCIE na naszą Gminę na stronie konkursu !!!

 PROGRAM „GMINA PRZYJAZNA BAŁTYKOWI”

Do kogo kierowany jest program?
Program kierowany jest do gmin nadbałtyckich, z dostępem do Morza.

Cel programu
Celem programu jest wsparcie gmin nadbałtyckich z dostępem do Morza Bałtyckiego w podejmowaniu działań na rzecz poprawy stanu utrzymania czystości i porządku na terenach plaż miejskich i terenach przyległych oraz w podejmowaniu działań z zakresu edukacji ekologicznej, których celem jest podnoszenie świadomości mieszkańców i turystów przebywających okresowo nad Bałtykiem na temat wpływu jaki człowiek wywiera i może wywierać na ekosystemy nadmorskie i morskie i potrzeby podejmowania działań zapobiegawczych i ochronnych.
Długofalowym celem programu jest poprawa stanu czystości i porządku plaż oraz wypracowanie modelowych rozwiązań i katalogu dobrych praktyk, które będą mogły posłużyć gminom w przyszłości.

Na czym polega udział w programie?
Udział w programie polega na podpisaniu przez gminę dobrowolnej deklaracji (według wzoru) podejmowania starań i działań na rzecz poprawy stanu czystości i porządku plaż oraz edukacji podnoszącej świadomość ekologiczną mieszkańców i turystów wypoczywających nad Morzem Bałtyckim, a w szczególności:

  • zapewniania dostępu do publicznych toalet w rejonie plaż miejskich i dbałość o właściwy standard ich utrzymania
  • zapewnienia dostępu do pojemników/koszy na odpady wytwarzane przez przebywających w rejonie plaż
  • prowadzenia działań edukacyjnych z zakresu utrzymania czystości i porządku w obrębie brzegów morskich i poszanowania wydm.

Podpisanie przez gminę deklaracji oznacza chęć jej udziału w programie „Gmina przyjazna Bałtykowi” i przejście do dalszego etapu polegającego na poddaniu się publicznej ocenie poprzez aplikację internetową stworzoną na stronie Fundacji Nasza Ziemia, w 3 stopniowej skali: Gmina przyjazna Bałtykowi, Gmina przyjazna Bałtykowi z zastrzeżeniami, Gmina nie przyjazna Bałtykowi.
Gminom zostanie dostarczony nieodpłatnie plakat promujący udział gminy w programie, na którym w przystępny sposób zostanie przedstawiony cel programu i mechanizm oceny.

Kiedy gmina uzyska możliwość posługiwania się tytułem „Gmina przyjazna Bałtykowi”?
Tytuł taki uzyska gmina, która podpisała stosowną deklarację, a następnie w publicznej ocenie poprzez aplikację internetową uzyskała ponad 50% ocen: Gmina przyjazna Bałtykowi.

Ważne terminy
Podpisanie deklaracji przez gminę: do 10 lipca 2012 r.
Ocena poprzez aplikację internetową, kampania promocyjna: do 31 sierpnia 2012 r.
Uzyskanie tytułu „Gmina przyjazna Bałtykowi” i ogłoszenie wyników na stronie internetowej Fundacji Nasza Ziemia: 3 września 2012 r.

Korzyści dla gmin wynikające z udziału w programie
Gmina, która uzyska tytuł „Gmina przyjazna Bałtykowi” będzie promowana na stronach Fundacji Nasza Ziemia oraz zyska możliwość posługiwania się tym tytułem w swoich działaniach promocyjnych.
Dodatkowo gmina zyska narzędzie, które w przyszłości będzie mogła wykorzystać do prowadzenia działań z zakresu edukacji ekologicznej.

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Sport i rekreacja, Turystyka i promocja i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.