Konkurs fotograficzny „W zgodzie z naturą”

Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Zachodniopomorskiego we współpracy z Zachodniopomorskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach zapraszają do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym  pn. „W zgodzie z naturą”. Konkurs realizowany jest ze środków pomocy technicznej PROW 2007-2013, schemat III, w w ramach realizacji zapisów Planu działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2012-2013.

Celem konkursu jest popularyzowanie walorów przyrodniczych środowiska naturalnego, a także ukazanie i promowanie bogactwa „Fauny i Flory” Pomorza Zachodniego.

Konkurs skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego, a uczestnictwo w nim młodych ludzi będzie miało na celu upowszechnienie wartości przyrodniczych, rozwijanie i kształtowanie przyjaznych naturze postaw proekologicznych oraz rozwijanie wśród młodzieży zainteresowań amatorską fotografią przyrodniczą.

Konkurs przebiegać będzie w dwóch kategoriach:

  • kategoria I – Flora, Fauna (flora, np. kwiaty, drzewa itp.; fauna, np. zwierzęta lądowe, wodne itp.),
  • kategoria II – Krajobraz przyrodniczy (np. panorama terenów zielonych, terenów wodnych itp.).

Prace należy dostarczyć w dniach od 11 czerwca do 20 lipca 2012 roku osobiście bądź przesłać pocztą na adres: Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach, 73-134 Barzkowice, z dopiskiem: Konkurs pn. „W zgodzie z naturą”.

Ogłoszenie wyników nastąpi do 10 sierpnia 2012 roku i zamieszczone zostanie na stronie internetowej www.zodr.pl (w zakładce KONKURSY) oraz na stronie www.zachodniopomorskie.ksow.pl Wręczenie nagród nastąpi podczas XXV Barzkowickich Targów Rolnych „AGRO POMERANIA” w Barzkowicach w dniach 7-9 września 2012 roku.

Szczegółowych informacji o konkursie udziela:

Zachodniopomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach
73-134 Barzkowice
tel. (91) 479 40 51, (91) 561 37 02.
e-mail: bgardygajlo.barzkowice@home.pl

Zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w konkursie!

REGULAMIN KONKURSU

KARTA ZGŁOSZENIA

NOTATKA INFORMACYJNA DO PRACY

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Fotografia, Inne wydarzenia, Kultura, Turystyka i promocja i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.