Konkurs plastyczny pn. „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”

Zapraszam do wzięcia udziału w XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pn. „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”

REGULAMIN

ELIMINACJI GMINNYCH

XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi ci z pomocą”

 

1. Organizatorzy

Organizatorem konkursu jest Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie – na szczeblu wojewódzkim, ze Starostwem Powiatowym w Sławnie – na szczeblu powiatowym
i z Centrum Kultury i Sportu w Postominie – na szczeblu gminnym.

2. Cele konkursu

Głównym celem konkursu jest uświadomienie dzieciom i młodzieży różnorodności działań zawodu strażaka podczas pełnienia służby. Istotne jest pokazanie znaczenia jego pracy dla zapewnienia bezpieczeństwa każdemu człowiekowi.

Konkurs promuje i poszerza wiedze na temat działalności służb ratowniczych, szczególnie straży pożarnej, uczestniczących w usuwaniu skutków wypadków, pożarów, nieszczęśliwych zdarzeń oraz klęsk żywiołowych.

Celem edukacyjnym konkursu jest zapoznanie uczestników z przyczynami występowania niebezpiecznych zdarzeń oraz wyrobienie możliwości skutecznych umiejętności zachowania podczas ich wystąpienia. Poprzez konkurs można pokazać jak unikać zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo zarówno nas samych jak i całego społeczeństwa oraz pomóc wykształcić zdolność radzenia sobie z nimi.

Konkurs poszerza wiedzę o szeroko rozumianym bezpieczeństwie, o trudnej i bardzo potrzebnej pracy strażaka; pokazuje, że dzisiejszych czasach strażak nie tylko gasi pożary, nie tylko niesie pomoc, ale także ratuje ludzi poszkodowanych w wypadkach drogowych, podczas klęsk żywiołowych, usuwa skutki katastrof chemicznych i ekologicznych.

3. Gminny Komitet Organizacyjny

Eliminacje gminne przeprowadza jury złożone z następujących osób:

1)     Jadwiga Czerwińska – artysta plastyk,

2)     Piotr Grzejszczak – inspektor ds. obronnych, ewidencji ludności i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Gminy Postomino,

3)     Maria Lech-Szajner – Specjalista ds. działalności kulturalnej Centrum Kultury i Sportu w Postominie.

Centrum Kultury i Sportu w Postominie ogłasza konkurs w szkołach i placówkach na terenie Gminy Postomino, przeprowadza eliminacje gminne, powołuje jury, sporządza protokół z prac komisji konkursowej i przekazuje go do komitetu wyższego szczebla (powiatu).

4. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być uczniowie szkół podstawowych
i gimnazjów w wieku od 6 do 16 lat, podzieleni na następujące kategorie:

- I grupa – młodsza – 6 – 8 lat

- II grupa – średnia – 9 – 12 lat

- III grupa – starsza – 13 – 16 lat

- IV grupa – uczniowie niepełnosprawni (bez ograniczeń wiekowych)

Szkoły i placówki przeprowadzają eliminacje wewnętrzne i wyłaniają nie więcej niż 5 prac w danej kategorii.

Technika prac – dopuszcza się różne techniki wykonania prac: rysunek, grafika, malarstwo, kolaż, malowanie na tkaninie.

Dopuszczalny format pracy konkursowych – od A4 o A2.

5. Termin nadsyłania prac i etapy eliminacji

Termin nadsyłania prac na eliminacje gminne konkursu upływa 21 lutego2011 r.

Prace należy nadsyłać lub doręczyć na adres Centrum Kultury i Sportu w Postominie, 76–113 Postomino 97.

Każda praca powinna mieć przyklejoną na rewersie wypełnioną tabelkę z danymi uczestnika konkursu (metryczkę) – wzór w załączeniu.

Rozstrzygnięcie konkursu na etapie gminnym nastąpi do dnia 28 lutego 2011 r. Najlepsze prace zostaną zakwalifikowane do etapu eliminacji powiatowych.

Etap eliminacji powiatowych zakończy się najpóźniej w dniu 31 marca 2011 r. Etap wojewódzki zostanie rozstrzygnięty do 4 maja 2011 r. Konkurs zostanie rozstrzygnięty przez Komendę Główną PSP w Warszawie w połowie czerwca 2011 r.

Prace przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę w konkursie.

6. Postanowienia końcowe

Pozostałe kwestie rozstrzyga regulamin XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem: „Powódź, pożar, dniem i nocą – straż przychodzi ci z pomocą” zatwierdzony przez Komendanta Głównego PSP, dostępny na stronie www.straz.gov.pl.

Zarządzenie Nr 2/2011 w sprawie eliminacji gminnych konkursu

Regulamin eliminacji gminnych XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego

Metryczka do naklejenia na pracę

Regulamin eliminacji krajowych

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Sztuka i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.