Masłowice – tu realizujemy projekt – zapraszamy do udziału

W świetlicy wiejskiej w Masłowicach trwają bezpłatne warsztaty rękodzielnicze skierowane do mieszkańców gminy Postomino, Sławno i Ustka w ramach realizowanego przez Centrum Kultury i Sportu w Postominie projektu pn. „Podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej dzięki zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego”. Zadanie realizowane jest w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Zapraszamy wszystkich chętnych na kolejne spotkania, które odbywają się we wtorki i czwartki o godz. 17.00 – tym razem będziemy robili ozdoby z siana.


17 września 2012 r. w Gdańsku Samorząd Województwa Pomorskiego podpisał umowę z Centrum Kultury i Sportu w Postominie dot. przyznania pomocy na realizację operacji z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Umowa jest efektem wniosku złożonego przez CKiS w październiku 2011 r. o przyznanie dotacji za pośrednictwem lokalnej grupy działania – Fundacji Partnerstwo Dorzecze Słupi – w ramach 4 osi priorytetowej Leader.

Centrum realizuje zadanie pn.: „Podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej dzięki zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego”, którego celem jest rozwój aktywności i podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego.

Pierwszym z etapów projektu są warsztaty rękodziełnicze prowadzone od początku października br. Do zrealizowania zaplanowano łącznie 48 godz. w miesiącach październik-listopad zajęć w 3 blokach tematycznych po 16 godz.:

  • haft,
  • szydełkowanie i
  • wyroby z siana.

Kolejnym etapem realizacji projektu będzie remont podłogi w świetlicy w Masłowicach, który winien zakończyć się do końca br. Zaplanowano położenie płytek typu gres na podłodze oraz wymianę stopnic schodów. Wybrano już wykonawcę, który winien rozpocząć roboty w grudniu br.

Z kolei finałem realizacji projektu będzie całodzienny happening powarsztatowy, podczas którego będzie można zobaczyć lokalne rękodzieło, spróbować domowych wypieków, czy posłuchać muzyki ludowej. Już dziś zapraszamy wszystkich chętnych do prezentacji swoich umiejętności i wytworów „hand made” podczas wydarzenia w pierwszym półroczu 2013 r. Szczegółowe informacje wkrótce.

Koszt całego zadania oszacowano na ok. 29 tys. zł, z czego 16.800,00 zł pozyskano w ramach PROW 2007-2013, oś Leader – małe projekty. Dotacja na realizację zadania przekazana zostanie do Centrum w formie refundacji poniesionych kosztów, nie wcześniej niż w przyszłym roku.

A. Czarnuch

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu rozwój aktywności i podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nazwa operacji: „Podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej dzięki zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego”

Całkowity koszt operacji: 29.046,57 zł,
w tym kwota dofinansowania: 16.800,00 zł 

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Świetlice, Sztuka i oznaczony tagami , , , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.