Happening powarsztatowy już za nami

Centrum Kultury i Sportu w Postominie od 17 września 2012 do 31 maja 2013 roku realizowało projekt pn. „Podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej dzięki zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego”. Na podstawie  złożonego wniosku i umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zadanie dofinansowane zostanie kwotą 16.800 zł, w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2007 – 2013.

Elementami projektu były warsztaty rękodzielnicze z zakresu hafciarstwa, szydełkowania i wytwarzania wyrobów z siana. Udział w warsztatach był bezpłatny. W warsztatach uczestniczyło około 30 osób z terenu Partnerstwa Dorzecze Słupi.

W ramach tego projektu  gruntownie wyremontowano podłogę w świetlicy wiejskiej w Masłowicach.

W dniu 31 maja 2013 roku w miejscowości Masłowice przeprowadzony został całodzienny, ogólnodostępny happening powarsztatowy. Happening  ten był ostatnim z  elementów tego projektu. W imprezie tej brali udział uczestnicy warsztatów i lokalna społeczność.

Otwarcia happeningu powarsztatowego dokonała  Marzanna Kołodziej
- p.o. Dyrektora Centrum Kultury i Sportu w Postominie, gośćmi tej imprezy byli Janusz Bojkowski – Wójt Gminy Postomino, Adam Drapała – Zastępca Wójta Gminy Postomino,
ks. Grzegorz Fąs – proboszcz parafii Postomino oraz Edyta Szczygielska – Przewodnicząca Rady Miasta Sławno oraz sołtysi i radni  Gminy Postomino, mieszkańcy sołectwa Masłowice i miejscowości z terenu Partnerstwa Dorzecze Słupi.

Podczas imprezy promowane były lokalne walory tj.  wyroby rękodzielnicze, unikalne umiejętności poszczególnych osób, grup, uczestników warsztatów. Uczestnicy warsztatów zaprezentowali swoje dzieła. Można było podziwiać  wyszywane obrazy, bluzki wykonane na szydełku, czy też stroiki z siana. Happening został wzbogacony prezentacją umiejętności kulinarnych, można było osobiście wykonać pierogi z farszem w asyście  pani Jadwigi Pakos z Wilkowic i pani Heleny Miszczak ze Staniewic. Podczas happeningu umiejętności wokalne i literackie  prezentowali uczestnicy zajęć świetlicowych z Masłowice i Chudaczewa.
Wszystkim chętnym pomagała  pani Małgorzata Banasiak z Królewa, która była instruktorem tych warsztatów.

Podczas imprezy zostały zaprezentowane stoiska z kulinarnymi smakołykami m.in.  wyroby z mleka koziego i krowiego  pani Danuty Mielczarek z  Chudaczewa oraz   ciasta wykonane przez gospodynie z miejscowości Masłowice. Przeprowadzone zostały gry, zabawy i atrakcje malarskie dla dzieci i młodzieży, a przez cały czas trwania happeningu przygrywała kapela ludowa „Pieńkowianie” z Postomina. Wszyscy uczestnicy tej imprezy świetnie się bawili.

Centrum Kultury i Sportu w Postominie jako organizator projektu, dziękuje wszystkim osobom, którzy przyczynili się do zrealizowania tego przedsięwzięcia. Szczególne podziękowania kierowane są dla Jana Małolepszego  – Sołtysa wsi Masłowice, który „trzymał pieczę” nad każdym elementem tego projektu oraz  mieszkańcom sołectwa za aktywne włączenie się w realizację zadania.

Maria Lech-Szajner

 

“Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”

Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013: Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Operacja mająca na celu rozwój aktywności i podniesienie jakości życia społeczności lokalnej na obszarze objętym LSR poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” – mały projekt Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Nazwa operacji: „Podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej dzięki zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego”

Całkowity koszt operacji: 29.046,57 zł,
w tym kwota dofinansowania: 16.800,00 zł 

 

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.