Pracownia Sztuk Pięknych GAMMA nominowana do Laurów Starosty Sławińskiego

Miło nam poinformować, że Pracownia Sztuk Pięknych GAMMA przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie została nominowany do Laurów Starosty Sławieńskiego w kategorii Kultura.

Tegoroczna edycja plebiscytu pozwoli mieszkańcom powiatu sławieńskiego pomóc Jury w podjęciu decyzji poprzez głosowanie internetowe na stronie: http://www.laury.powiatslawno.pl/ Zapraszamy  wszystkich do aktywnego  oddawania swoich głosów na Pracownie Sztuk Pięknych GAMMA przy CKiS Postomino. Głosowanie trwa do 31 maja 2014 roku do godz. 24.00

 

 Spośród wszystkich głosujących wylosowane zostaną specjalne upominki.

Pracownia Sztuk Pięknych GAMMA działa od kwietnia 2010 roku przy Centrum Kultury i Sportu w Postominie, kiedy to powstały warsztaty dla czterech grup wiekowych, a mianowicie:

grupa I – dzieci w wieku do lat 10,

grupa II – młodzież od 11 do 16 lat,

grupa III – osoby dorosłe,

grupa IV – osoby o różnej niepełnosprawności.

Po przeprowadzeniu odpowiedniego wywiadu społecznego i dokonaniu oceny potrzeb w tym zakresie opracowano program realizacyjny, który pozwoli na permanentny rozwój osobowości twórczej wszystkim uczestnikom warsztatów. Do realizacji postawionych zadań przygotowano pracownię, którą wyposażono w profesjonalne materiały plastyczne i fachową opiekę instruktorską. Od początku istnienia Pracowni jej Instruktorem jest Pani Jadwiga Czerwińska – Artysta – Plastyk.

Pracownia Sztuk Pięknych GAMMA  … w liczbach …

  • ogółem pracownia liczy 67 osób,
  • pracowała 2112 godzin, wykonała około 3 450 różnych prac malarskich i rysunkowych,
  • na cele charytatywne przekazała ok. 180 prac,
  • najmłodsza artystka liczy 2,5 roku,
  • najstarsza artystka liczy 83 lata,
  • ogółem zdobyte nagrody i wyróżnienia ok. 120,
  • zebrała178 kgplastikowych nakrętek.

Cele programowe Pracowni:

1. Kształtowanie osobowości twórczej w poczuciu własnej wartości i szacunku dla drugiego człowieka zarówno w domu rodzinnym, jak i grupie społecznej.

2. Pobudzanie i rozwijanie wrażliwości estetycznej oraz uświadomienie potrzeb duchowych i relaksacji.

3. Edukacja zachowań niosących radość z obcowania ze sztuką oraz możliwość jej współtworzenia.

4. Ćwiczenia wyobraźni, eliminacja ograniczeń twórczych – umożliwienie pokonywania trudności, wyznaczanie ambitnych celów, wyszukiwanie i docenianie piękna oraz rozwój werbalny.

5. Ćwiczenia pamięci wzrokowej natychmiastowej i odroczonej.

6. Ćwiczenia prowadzące do właściwej obserwacji – jej właściwa analiza.

7. Kształtowanie umiejętności odbioru dzieł sztuki – uświadomienie jej miejsca w życiu

każdego człowieka.

8. Wprowadzenie do uczestnictwa w kulturze – udział w wystawach, wernisażach, imprezach kulturalnych, koncertach, sztukach teatralnych. Zamiłowanie do dobrej muzyki, filmu, żywego słowa itp.

9. Umożliwienie kontaktu z dziełami sztuki oraz artystami – twórcami z różnych dziedzin.

Zadania programowe Pracowni:

1. Utworzenie i wyposażenie warsztatu twórczego do przeprowadzenia zaplanowanych zadań.

2. Tworzenie miłej atmosfery pracy powiązanej z fachową wiedzą w zakresie sztuk pięknych.

3. Przeprowadzanie ćwiczeń demonstrujących różne techniki plastyczne z zastosowaniem stosownej dydaktyki, zastosowanie muzyki, jako tła tworzącego klimat twórczy i pobudzanie wyobraźni. Zastosowanie przypadku i sterowanie nim oraz stosowanie podstawowych zasad kompozycji.

4. Wprowadzenie w zagadnienia wiedzy o sztuce z korelacji z ćwiczeniami samodzielnymi.

5. Wprowadzenie rozmaitości i różnorodności twórczej – stosowne zaciekawienie i pobudzanie chęci do działania odkrywczego.

6. Permanentny rozwój jednostki i grupy poprzez stawianie nowych propozycji i zadań.

7. Kształtowanie postaw na najwyższym poziomie zachowań i kultury twórczej.

8. Wskazywanie poprzez pracę oraz wykłady na najważniejsze aspekty w sztuce i życiu społecznym, także osobistym tj. dobro, szczęście, piękno, miłość i prawda!

Od początku istnienia Pracowni wszyscy uczestnicy spotkań warsztatowych wykazują bardzo duże zainteresowanie akademią rysunku i malarstwa oraz zasadami kompozycji. Realizowane ćwiczenia pozwalają na nabywanie umiejętności manualnych oraz wskazują drogę w indywidualnych poszukiwaniach technik i form wyrazu artystycznego. Obok wspomnianych dziedzin dużym zainteresowaniem (szczególnie wśród młodzieży) jest dekoratorstwo wnętrz i okazjonalne t.j.: stroje i maski wykonywane na różne okazje i bale karnawałowe, stroiki świąteczne, dekoracje klas w szkołach itp.. Podczas realizacji prac plastycznych prowadzone są różne zabawy usprawniające pamięć i koncentrację oraz takie, które poprawiają samopoczucie.

W realizacjach plastycznych stosowane są takie techniki jak: rysunek, malarstwo, relief, collage, witrochromia, decoupage, froge, monotypia, grafiki różne, litografia itp. Najczęściej stosowane tematy to pejzaże naszych okolic, zabytki gminy Postomino, latarnia morska w Jarosławcu, portrety, ulubione zwierzęta i postacie bajkowe. Inspiracja twórcza czerpana jest również od wielkich mistrzów renesansu, impresjonizmu, ekspresjonizmu, XX-wiecznej awangardy, nabizmu, a najbardziej wszystkim podopiecznym podoba się twórczość dekoracyjna okresu secesji.

W wykonaniach pracowni znajdują zastosowanie takie materiały jak: ołówki, węgle, tusze, sangwina, sepia, farby akwarelowe, plakatowe, gwasze, akrylowe, szkliwne (do witrochromii), pisaki, markery, masy solne, plasteliny, kleje, pastele olejne i suche, kredki pastelowe, świecowe, wapienne itp.

Podopieczni Pracowni bardzo chętnie biorą udział w różnych konkursach plastycznych zdobywając wiele nagród i wyróżnień m.in.:

Partycja Kmieciak odniosła zwycięstwo w powiatowym, wielkim wakacyjnym konkursie Czysta woda zdrowia doda organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Sławnie

Krystyna Wieczyńska otrzymała wyróżnienie w wojewódzkim konkursie pn. Człowiek – najlepsza inwestycja organizowanym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Marcin Bartkowski i Kamil Rybak otrzymali wyróżnienie w wojewódzkim konkursie pn. Kwiaty mojego życia organizowanym przez Fundację Wspólnota Gdańska w Gdańsku.

Poza pracą artystyczną wychowankowie Pracowni chętnie biorą udział w różnych akcjach charytatywnych dla ludzi i zwierząt. Pomagają w organizacji dożynek gminnych. Przez cztery kolejne lata grali z Wielką Orkiestrą Świątecznej Pomocy. Zbierają plastikowe nakrętki i tym sposobem wspierają osoby niepełnosprawne, które mogą sobie za ich sprzedaż zakupić wózek inwalidzki. Najzdolniejsza młodzież wykonała prace malarskie dla Hospicjum w Darłowie. Dziewczęta z gimnazjum jesienią 2012 roku odwiedziły podopiecznych tegoż Hospicjum i przeprowadziły tam warsztaty wykonywania kwiatów z jesiennych liści. Znaczna część tych kwiatów powstała w naszej pracowni i została przekazana w prezencie.

Wychodząc naprzeciw potrzebom i zainteresowaniom dzieci, młodzieży i osób dorosłych – PSP GAMMA przyjęła  charakter interdyscyplinarny.  Daje to szansę wielokierunkowego rozwoju na wszystkich płaszczyznach sztuk pięknych. Pracownia czyni starania, aby kierunkować zainteresowania ku rozwojowi kultury i sztuki zarówno regionalnej, polskiej i europejskiej, aby umiejętnie wybierać wszystko, co szlachetne również z dorobku kultury i sztuki światowej.

We wszelkich działaniach PSP GAMMA przyjmuje najbardziej szlachetne paradygmaty, bo tylko takie podejście pozwoli ludziom sztuki (i nie tylko) na kształtowanie swojej osobowości z poszanowaniem drugiego człowieka. Ideą przewodnią w działaniach pracowni jest niesienie pomocy i pokoju, poszanowania prawa, rozwój szlachetnych zachowań, kultury bycia i języka ojczystego; upiększanie środowiska gminy Postomino i najbliższego otoczenia; kształtowanie empatycznych postaw. Edukacja wspomagająca usamodzielnienie życiowe, nabieranie odwagi (nie tylko twórczej) – poznanie własnej wartości na równi z wartością drugiego człowieka.

Artyści tworzący w PSP GAMMA to wspaniała społeczność. Zarówno młodzież, jak i osoby dorosłe są bardzo pracowici. Chętnie włączają się w działania charytatywne i pomocowe. Są wszechstronnie utalentowani, bardzo serdeczni.  Potrafią tworzyć rzeczy piękne, a bardzo często wybitne. Wszyscy tworzą wspaniałą artystyczną RODZINĘ!

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino. Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.