Projekt w Masłowicach – zapraszamy na WARSZTATY RĘKODZIELNICZE

Centrum Kultury i Sportu w Postominie rozpoczyna realizację projektu pn. „Podnoszenie jakości życia i rozwijanie aktywności społeczności lokalnej dzięki zachowaniu lokalnego dziedzictwa kulturowego poprzez remont podłogi w świetlicy wiejskiej w Masłowicach, organizację warsztatów rękodzieła i happeningu powarsztatowego”. Na podstawie złożonego wniosku i umowy zawartej z Urzędem Marszałkowskim Województwa Pomorskiego zadanie dofinansowane zostanie kwotą 16.800,00 zł w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Jednym z elementów projektu są Warsztaty Rękodzielnicze z zakresu hafciarstwa, szydełkowania i wytwarzania wyrobów z siana, które rozpoczną się w dniu 2 października 2012 r. (wtorek) o godz. 17.00 w świetlicy wiejskiej w Masłowicach. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Zapraszamy wszystkich chętnych.

W ramach realizacji projektu zaplanowano 2 miesięczne warsztaty z zakresu rękodzieła, do udziału których serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy Postomino, Sławno i Ustka.

Zajęcia będą odbywały się w październiku i listopadzie br. Zrealizowanych zostanie 48 godz. zajęć z zakresu rękodzieła, w tym:

  • podstawy hafciarstwa – 16 godz.
  • podstawy szydełkowania – 16 godz.
  • wyroby z siana – 16 godz.

Po przeprowadzeniu warsztatów w pierwszej połowie grudnia br. planuje się przygotowanie całodziennego happeningu powarszatowego w świetlicy w Masłowicach, w którym wezmą udział uczestnicy warsztatów, mieszkańcy obszaru działań PDS i społeczność lokalna. Zaprezentowane zostaną wyroby rękodzielnicze oraz techniki ich wyrobu. Podczas imprezy promowane będą lokalne walory – wyroby rękodzielnicze i unikalne umiejętności poszczególnych osób, grup, uczestników warsztatów, reprezentantów Masłowic. Zostaną one wzbogacone prezentacją umiejętności kulinarnych, wokalnych, literackich osób zaproszonych – mieszkańców obszaru objętego LSR. Zapraszamy do udziału.

 „Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.”
Współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Instytucja zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.”

 

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Świetlice, Sztuka, Zajęcia plastyczne i oznaczony tagami , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.