Nosalin

ŚWIETLICA WIEJSKA W NOSALINIE
Nosalin, 76-113 Postomino

opiekun świetlicy – p. Marta Wachholz

Zajęcia odbywają się we:
wtorki, czwartki i piątek w godz. od 16.00 do 18.00

 W ramach  świetlicy prowadzone są różne formy zajęć.
Celami działalności świetlicy jest:
- stworzenie w grupie atmosfery bezpieczeństwa, akceptacji i partnerstwa,
- ukazywanie różnych form spędzenia wolnego czasu,
- kształtowanie umiejętności współdziałania w grupie,
- zapewnienie opieki i umożliwienie rozwoju w bezpiecznym i zdrowy środowisku, ukazując różnorodność dobra i zła,
- pogłębianie rozumienia zasad bezpieczeństwa w czasie zajęć oraz ostrożności na drogach,
- rozwijanie umiejętności logistycznego myślenia,
- rozwijanie wrażliwości estetycznej – stworzenie warunków do rozwoju wyobraźni, fantazji oraz ekspresji plastycznej, muzycznej i ruchowej,
- zabawy ruchowe i stolikowe.

 

Dodaj komentarz