Święto plonów 2011 – podsumowanie

Tegoroczne święto plonów już za nami. Tradycyjne Dożynki Gminne odbyły się w sobotę, 17 września na boisku wiejskim w Pieńkówku. Organizatorami uroczystości byli: Gmina Postomino, Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Sołtys, Rada Sołecka i mieszkańcy Pieńkówka.

Uroczystości rozpoczęła msza św. polowa, którą celebrował proboszcz parafii Postomino – ks. Grzegorz Fąs.

Oficjalnego otwarcia uroczystości dokonał Wójt Gminy Postomino – Janusz Bojkowski w asyście Przewodniczącej Rady Gminy Postomino – Jadwigi Krakowskiej. Otwarciu towarzyszyła ceremonia przekazania symbolicznego bochna chleba przez starostów Dożynek. Byli nimi mieszkańcy Pieńkówka – Małgorzata Dybiec i Andrzej Wieliński, którzy w rytm pieśni „Plon niesiemy, plon…”, wykonanej przez Kapelę Ludową „Pieńkowianie” przekazali włodarzom żniwny symbol.

Tradycyjnie też Wójt, Przewodnicząca Rady i Z-ca Wójta – Adam Drapała podzielili się chlebem z mieszkańcami gminy i wszystkimi, którzy przybyli na uroczystości dożynkowe.

W tej ważnej dla rolników chwili nie zabrakło też gości. W uroczystościach udział wzięli m.in. Burmistrz wraz z delegacją z zaprzyjaźnionej gminy Trinwillershagen z Niemiec, Magdalena Gąsecka – Radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, Wojciech Wiśniowski – Starosta Sławieński, Iwona Najda – Wicestarosta, Wojciech Stefanowski – Przewodniczący Rady Powiatu w Sławnie, Janusz Stachowicz – Radny Rady Powiatu w Sławnie, Arkadiusz Klimowicz – Burmistrz Miasta Darłowo, Elżbieta Wasiak – Burmistrz Tychowa, Artur Ciróg – Z-ca Wójta Gminy Sławno, Radosław Gałażewski – Z-ca Wójta Gminy Malechowo, Tomasz Bobin – Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku, mjr Bogdan Chruszcz – Z-ca Komendanta Placówki Morskiego Oddziału Straży Granicznej w Darłowie, przedstawiciele izb rolniczych, radni, sołtysi, dyrektorzy szkół i jednostek, sponsorzy.

Część rozrywkową i rekreacyjną rozpoczął Konkurs Wieńca Dożynkowego. Wyłonić najlepszy, najpiękniejszy, wg zapisanych w regulaminie kryteriów nie było łatwo, gdyż aż 23 sołectwa i 2 stowarzyszenia przygotowały symbole rolniczej pracy. Jury w składzie: Jadwiga Czerwińska – artysta plastyk, Wanda Janowicz – malarka i Aleksandra Zienkiewicz – doktorantka Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytetu Warszawskiego, pracownik Instytutu Geografii i Studiów Regionalnych Akademii Pomorskiej w Słupsku podjęło próbę oceny wieńców. Każdy wieniec otrzymał numer, wg kolejności ustawienia. Organizatorzy, ani członkowie Komisji nie znali twórców poszczególnych kop dożynkowych. Skrupulatnie notowane punkty i ich sumy pozwoliły wyłonić te 6 – zdaniem komisji – najpiękniejszych. Najwyżej oceniono wieniec przygotowany przez Postomino. Kolejne miejsca zajęły: Staniewice, Pieńkówko, Kanin, Nosalin, Pałowo. Zwycięzcy otrzymali puchary, dyplomy i nagrody finansowe. Premie i wyróżnienia otrzymały wszystkie przygotowane na konkurs wieńce.

Podczas dożynek wręczono też nagrody i wyróżnienia dla zwycięzców konkursu pn. „Piękna wieś, piękna posesja”.

Na scenie rozpoczęła się część artystyczna, a na placu dożynkowym trwały pokazy, kiermasze i zawody rekreacyjno-sportowe.

Na najmłodszych uczestników dożynek czekały: loterie, dmuchane zabawki, kucyki, stoiska rękodzieła (robienie ramek, ozdób z siana, biżuterii, ceramiki), średniowieczna osada. Nie zabrakło też „baloników na druciku, motyli drewnianych, koników bujanych…”.

Starsi chętnie zatrzymywali się przy stoiskach gastronomicznych – ze swojskimi wyrobami wędliniarskimi, masłem, twarogiem, nalewkami i miodami, domowymi wypiekami. Każdy mógł spróbować strażackiej grochówki oraz chleba ze smalcem i tegorocznym, kwaszonym ogórkiem. Za niewielka odpłatnością można było też posilić się kiełbaską, żurkiem, frytkami, spróbować pysznych lodów.

Swoją ofertę prezentował też BGŻ SA, a lek. med. dr Magdalena Gąsecka bezpłatnie mierzyła ciśnienie wszystkim chętnym.

Zawody rekreacyjno-sportowe zgromadziły rzeszę uczestników i kibiców. Najpierw rozegrano konkurencje dla najmłodszych. Były to Kangurze skoki i Żonglerka.

Kangurze skoki zwyciężyli:
wśród dziewcząt:
1 miejsce – Dominika Sułek
2 miejsce – Zuzanna Dybiec
3 miejsce – Klaudia Ciesielska, Nikola Waleszkowska
wśród chłopców:
1 miejsce – Dominik Bosak
2 miejsce – Błażej Siwiuk
3 miejsce – Łukasz Szkudlarek

Najwięcej podbić piłką w konkursie żonglerki zaliczyli:
wśród dziewcząt:
1 miejsce – Zuzanna Dybiec, Katarzyna Sobczak
2 miejsce – Nikola Waleszkowska
wśród chłopców:
1 miejsce – Bartek Jachimek
2 miejsce – Jan Kurkul
3 miejsce – Dominik Bosak

Nie zabrakło tez zawodów i konkurencji dla dorosłych. Wśród strzelających z broni pneumatycznej najlepiej wypadli:
wśród kobiet:
1 miejsce – Marzanna Kołodziej
2 miejsce – Joanna Cicha
3 miejsce – Alicja Sawicka
wśród mężczyzn:
1 miejsce – Leszek Kołakowski
2 miejsce – Wojciech Sanicki, Eugeniusz Hutman

Także radni zmierzyli się w zawodach strzeleckich. Najcelniejsze oko mięli:
wśród kobiet:
1 miejsce – Jadwiga Krakowska
2 miejsce – Alicja Kukowska
wśród mężczyzn:
1 miejsce – Adam Przybylski
2 miejsce – Jan Chabowski
3 miejsce – Daniel Pakos

Sołtysom oraz ich pomocnikom w tym roku przypadło zmierzyć się z ziemniakiem, którego musieli przetoczyć wewnątrz strażackiego węża. Najlepsze wyniki uzyskali:
1 miejsce – Paweł Czechowski – Chudaczewo
2 miejsce – Krzysztof Ciróg – Nosalin
3 miejsce – Anna Rój – Pieńkówko

Rozegrano też 4 konkurencje dla sołectw, które wraz z konkursem wieńca dożynkowego były brane pod uwagę przy klasyfikacji ogólnej sołectw podczas tegorocznych Dożynek.

W Drużynowych Zawodach Strzeleckich zwyciężyło sołectwo Mazów przed Postominem i Korlinem.

W konkurencji Przetaczanie balota bezkonkurencyjna okazała się drużyna z Wilkowic, która uplasowała się przed Nacmierzem i Makowem.

Dożynkowy Tor Przeszkód najszybciej pokonała drużyna Mazowa przed Pieńkówkiem i Pieńkowem.

Z kolei konkurencja – Troje w jednym pęcie przysporzyła najmniej kłopotów sołectwu Jezierzany, przed Pałówkiem i Nosalinem.

Drużynowe Zawody Strzeleckie Sołectw oraz Dożynkowy Tor Przeszkód to dwie konkurencje wliczane do Rekreacji Dożynkowej w ramach Współzawodnictwa Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw Gminy Postomino w roku 2011.

Podsumowanie 6-tej konkurencji XIV Współzawodnictwa Sportowo-Rekreacyjnego Sołectw Gminy Postomino w roku 2011.

Klasyfikacja ogólna sołectw wyłoniła organizatora Dożynek Gminnych w roku 2012. Zwycięstwo w 2 konkurencjach zapewniło sołectwu MAZÓW organizację przyszłorocznych dożynek. Sołectwo JEZIERZANY, mimo że miało tą samą ilość punktów w klasyfikacji generalnej zwyciężyło tylko w 1 konkurencji i tym samym, uplasowało się na miejscu II klasyfikacji sołectw. Zwycięzcy z miejsc I-VI otrzymali pamiątkowe puchary i nagrody finansowe na zakup nagród rzeczowych. Klasyfikacja generalna sołectw:
1 miejsce – Mazów
2 miejsce – Jezierzany
3 miejsce – Nosalin
4 miejsce – Pałówko
5 miejsce – Pieńkówko
6 miejsce – Postomino
7 miejsce – Pieńkowo
8 miejsce – Pałowo
9 miejsce – Nacmierz
10 miejsce – Wilkowice
11 miejsce – Chudaczewo
12 miejsce – Korlino
13 miejsce – Jarosławiec
14 miejsce – Kanin
15 miejsce – Łącko
16 miejsce – Staniewice
17 miejsce – Królewo
18 miejsce – Rusinowo
19 miejsce – Dzierżęcin, Karsino, Pieszcz, Tyń, Wszędzień

W części artystycznej nie zabrakło gwiazd – i tych dużych i tych małych. Wszyscy pięknie prezentowali się na dożynkowej scenie. Uczestników dożynek przywitała Kapela Ludowa „Pieńkowianie” z Postomina. Z kolei kaszubski klimat wprowadziła Kapela „Gzube” z Tuchomia. Postomińskie Mażoretki defilowały w rytm melodii wygrywanych przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą im. Z. Galka w Postominie. „Super dziewczyny” – pokoleniowy zespół wokalny zainicjowany przez stowarzyszenie „Razem lepiej” wyśpiewał najpiękniejsze piosenki. Zaprezentowały się też szkoły, były zespoły wokalne i taneczne ze Szkoły Podstawowej w Staniewicach, Zespołu Szkół w Pieszczu i Zespołu Szkół w Postominie. Także podopieczni stowarzyszenia „Nasza Przyszłość” wystąpili w pokazie wokalnym i instrumentalnym. Zespół „Pieszczanki” z Pieszcza, działający przy stowarzyszeniu MISJA wykonał kilka melodyjnych pieśni i piosenek. Młody akordeonista – Kuba Mielczarek z Chudaczewa zagrał i zaśpiewał specjalnie dla „Pienkowian”. Męski kabaret „Echo Objazdy” nie bez trudności technicznych zatańczył „Jezioro Łabędzie”. Zaprezentował też taniec brzucha. Wybuchom  śmiechu i oklaskom nie było końca. Na dożynkowej scenie zaprezentowali się też młodzi podopieczni Centrum Kultury i Sportu w Postominie prezentując układy taneczne break dance. Gwiazdą wieczoru był zespół „Classic”, którego koncert zgromadził setki widzów. Dożynki zakończyła zabawa taneczna pod gwiazdami przy muzyce w wykonaniu zespołu „Komart” ze Słupska.

W imieniu organizatorów Dożynek Gminnych „Pieńkówko 2011”serdecznie dziękuję:
- Sołtysowi, Radzie Sołeckiej i mieszkańcom Pieńkówka za wspaniałą organizację święta plonów
- mieszkańcom gminy za przygotowanie wieńców i liczny udział w konkurencjach dożynkowych
- szkołom, stowarzyszeniom, orkiestrze, zespołom – za uświetnienie swoją obecnością uroczystości dożynkowych
- funkcjonariuszom Straży Gminnej, Policji, Straży Granicznej i strażakom OSP z Postomina i Staniewic za dbanie o ład i bezpieczeństwo podczas dożynek

- strażakom OSP z Wilkowic za pyszną grochówkę
- sędziom i jurorom – za pomoc i rzetelne wyniki
- służbom medycznym, technicznym i innym za pomoc w przeprowadzeniu dożynek
- sponsorom – za „nie szczędzenie grosza” i wsparcie rzeczowe
- pracownikom Centrum Kultury i Sportu w Postominie oraz Agencji Mienia Gminnego i Spraw Publicznych w Postominie za całość prac włożonych w organizację dożynkowego święta
- wszystkim uczestnikom dożynek – za to że byliście z nami

Agnieszka Czarnuch

SPONSORZY
DOŻYNEK GMINNYCH PIEŃKÓWKO 2011

FIRMY i OSOBY PRYWATNE:

1)         Agromor Sp. j. – Ryszard Niemczura, Paweł Łuczak – Sławno

2)         Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. – oddział w Sławnie

3)         Bank Spółdzielczy w Ustce

4)         Bojkowski Janusz

5)         Budomat – Hurtownia materiałów budowlanych – Urszula Mazur – Sławno

6)         Chabowski Stanisław

7)         Cukiernia, Wytwórnia Lodów Taja – Roman Tama – Jarosławiec

8)         Czerwińscy Jadwiga i Zbigniew

9)         Ferma jaj – Tyń

10)   Foryś Emilia

11)   Fronczak Wanda

12)   Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska – Zdzisław Sikorski – Postomino

13)   Hurtownia Magda

14)   Kołodziej Marzanna

15)   Komputerowe Studio Reklamy – Grzegorz Żrodowski – Jarosławiec

16)   Kosmalscy Grażyna i Wacław

17)   Krakowska Jadwiga

18)   Kukowska Alicja

19)   Kurzyńska Marzena

20)   Laminopol Sp. z o. o. – Słupsk

21)   Megawat Polska S.C. – Andrzej i Kazimierz Ordon – Marszewo

22)   Morpol SA – Duninowo

23)   Ośrodek Wczasowo-Kolonijny Rafa Jarosławiec

24)   Ośrodek Wczasowo-Rehabilitacyjny Arka – Jarosławiec

25)   Ośrodek Wypoczynkowo-Kolonijny Barka Jarosławiec, Gospodarstwo Ogrodnicze Pieńkowo

26)   Owsiuk Irena

27)   Pensjonat Jarosławianka – Mieczysław Węglarz – Jarosławiec

28)   Piekarnia – Ewa i Norbert Boruccy – Łącko

29)   Pizzeria Samur – Roman Murawiecki – Jarosławiec

30)   Pomorskie Centrum Rehabilitacji, Zdrowia i Urody – Resort & Mediac Spa „Panorama Morska” – Jarosławiec

31)   Pruske Adam

32)   Przedsiębiorstwo Budownictwa Specjalistycznego Olszewski i Synowie – Sławno

33)   Przedsiębiorstwo Drogowe – Adam Ordon – Marszewo

34)   Przybylski Adam

35)   Sklep Ogólnospożywczy – Jadwiga i Janusz Sowińscy – Postomino

36)   Sklep Ogólnospożywczy – Marianna Gąbka – Pieńkowo

37)   Sklep Sportowy Puma – Sławno

38)   Sprzedaż wyrobów ze srebra – Michał Gąsiorowski – Postomino

39)   Stachowicz Janusz

40)   Szerszeń Agnieszka

41)   Twarowski Jan

42)   Warzywniak – Zenon Witek – Postomino

43)   Van Pus S. A. – Koszalin

44)   Zakład Masarniczy – Andrzej Dudka – Starkowo

45)   Zakład Ogólnobudowlany – Krystyna i Ireneusz Olszewscy – Sławno

46)   Zakład Uboju i Przetwórstwa Mięsnego – Maria i Grzegorz Sendeccy – Bobrowiczki

47)   Zarzycka Renata

48)   Żuchowski Piotr

Ten wpis został opublikowany w kategorii CKIS Postomino, Inne wydarzenia, Kultura, Sport i rekreacja, Turystyka i promocja i oznaczony tagami , , . Dodaj zakładkę do bezpośredniego odnośnika.

Możliwość komentowania jest wyłączona.